از واژه تا واقعیت

از واژه تا واقعیت

منصورگلناری به زبان آسان است گفتن واژه‌هایی همچون اسارت، تنهایی، زندان، انفرادی، شلاق، شکنجه، غربت و مظلومیت. امیر سرتیپ خلبان، محمد رضا صلواتی که بیش…

اقتصادی
اجتماعی
سیاسی
فرهنگ و هنر
رسانه در رسانه
طبیعت
گردشگری
دریافتی از کاربران