اقتصادی
در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ عنوان شد: مدیریت نقدینگی و هوشمندی استراتژیک راه نجات کسب و کارها در شرایط رکود تورمی

در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ عنوان شد: مدیریت نقدینگی و هوشمندی استراتژیک راه نجات کسب و کارها در شرایط رکود تورمی

در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ عنوان شد: در صورت استفاده از تجربیات، توانمندی ها و دیدگاه های کارشناسی بخش…

اجتماعی
برخورد با رانندگان پلاک ناخوانا و مخدوش برای فرار از چنگال دوربین ها؛ در اجرای طرح محدودیتهای کرونایی

برخورد با رانندگان پلاک ناخوانا و مخدوش برای فرار از چنگال دوربین ها؛ در اجرای طرح محدودیتهای کرونایی

رئیس پلیس راهور استان‌  اصفهان سرهنگ‌ محمدی : 🔻پلاک هویت وسیله نقلیه است و با توجه به اینکه ابزاری برای شناسایی مالک وسیله نقلیه محسوب…

سیاسی
فرهنگ و هنر
رسانه در رسانه
طبیعت
گردشگری
دریافتی از کاربران