toziht

آغاز به کار اعضای هیات منصفه دوره جدید

هیات منصفه مطبوعات استان اصفهان در دوره جدید در حضور رئیس کل دادگستراستان با دریافت احکام خود، مراسم سوگند رسمی را برگزار نمودند .
در این جلسه اعضای جدید هیات منصفه که نیمی از آنان برای اولین بار به این سمت منصوب شده بودند ضمن معرفی خود ، مراسم سوگند نامه را در محضر قرآن کریم اجرا کردند .
در این آیین ، دکتر حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تبریک به اعضای دوره جدید با اشاره به نقش مهم رسانه های مکتوب و مجازی در جهت دهی به افکار عمومی ، ابراز امیدواری نمود کلیه اصحاب رسانه با اطلاع و تبعیت از قانون ، بستری مناسب در حوزه فرهنگی جامعه ایجاد نمایند
رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین با تاکید دستگاه قضا نسبت به حفظ آزادی رسانه ها گفت: دستگاه قضائی در مورد تخطی از خطوط قرمز نظام بسیار دقیق و قاطعانه برخورد می کند
در این جلسه نجف پور قاضی دادگاه ویژه مطبوعات گزارشی مختصر از عملکرد دو سال گذشته این دادگاه ارائه کرد و گفت: طی دوسال اخیر هفت مورد پرونده مطبوعاتی در این دادگاه مطرح شده که همگی رسیدگی شده و منجربه صدور حکم گردیده است.
پس از گزاری این مراسم اولین جلسه رسمی دادگاه مطبوعات در دوره جدید برای رسیدگی به شکایت از سایت خبری “انتخاب خبر” با حضور کلیه اعضای هیات منصفه برگزار گردید.

سرویس خبر