toziht

آغوش باز ذوب آهن اصفهان برای خرید نقدی سنگ آهن از معادن کوچک

در پی تصمیم دولت برای مبارزه با خام فروشی در حوزه صنایع معدنی و وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن ، شرکت ذوب آهن اصفهان ضمن قدردانی از این اقدام دولت ، اعلام آمادگی نمود که جهت حمایت از معادن کشور ، حاضر به خرید سنگ آهن به صورت نقدی است که اقدامی اثر گذار به ویژه در حمایت از معادن کوچک محسوب می شود . در این خصوص با مهندس محمدجعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفتگو نمودیم که در پی می آید : 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت : سنگ آهن مورد مصرف ذوب آهن باید عیاری با FE بالاتر از ۶۰ داشته باشد که با توجه به شرایط کنونی و کمبود سنگ آهن ، در حال حاضر به ناچار سنگ آهن با FE بالاتر از ۵۸ نیز در این شرکت استفاده می شود . لذا ذوب آهن اصفهان آمادگی دارد سنگ آهن ( مگنتیت و هماتیت ) را به صورت نقدی و با هر تناژی از هر نقطه ای از کشور با FE بالای ۵۸ ، گوگرد کمتر از دو دهم ، فسفر کمتر از دو هزارم وسیلیس ۶خریداری کند . معادنی که تمایل به فروش سنگ آهن به این شرکت داشته باشند می توانند با مدیریت خرید مواد اولیه و انرژی ، اداره خرید مواد اولیه ( شماره تلفن : ۰۳۱۵۲۵۷۳۰۸۲ و ۰۳۱۵۲۵۷۲۲۹۲ ) تماس حاصل نمایند . 

وی افزود : این شرکت با توجه به برنامه تولید امسال خود که ۳ میلیون تن است ، به اضافه ذخیره احتیاطی ، ۶ و نیم میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد . باتوجه به اینکه ذوب آهن از شیوه کوره بلند استفاده می کند الزاماً باید از سنگ آهن دانه بندی به اضافه آگلومره استفاده کند و برای غنی سازی عیار سنگ آهن دانه بندی از کنسانتره و نرمه گندله استفاده می شود . 

مهندس صالحی به عدم بهره گیری ذوب آهن اصفهان از یارانه انرژی در مقایسه با سایر شرکت های فولادی اشاره کرد و گفت : این شرکت با توجه به اینکه از روش کوره بلند استفاده می کند تنها به میزان ۲۵ درصد از یارانه انرژی برخوردار است . در روش کوره بلند انرژی حاصل از زغال سنگ با تبدیل به کک متالورژی باعث احیاء و ذوب سنگ آهن می شود که در مقایسه با سایر روشهای تولید فولاد که از حامل های انرژی ارزان و یارانه ای بهره می گیرند ، گران تر است و سهم هزینه انرژی در این روش در کشور ما بالاتر است . 

وی افزود : ذوب آهن هم اکنون زغال را حدوداً هر کیلو هزار تومان تحویل در معدن خریداری می کند . بر اساس کیل مصرف اعلامی وزارت صمت ، هر تن چدن نیاز به ۹۶۲ کیلو زغال دارد که بدون محاسبه هزینه تبدیل به کک و هزینه حمل و نقل ، هر تن چدن ۹۶۲ هزار تومان زغال نیاز دارد . ذوب آهن اصفهان با دریافت تمام زغال سنگ کشور که روش استخراج آن سنتی و غیر اقتصادی است ، در واقع به نوعی یارانه انرژی پرداخت می کند . 

سرویس خبر