toziht

احداث باغ گیاه شناسی اصفهان در اراضی ناژوان متوقف شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: احداث باغ گیاه شناسی اصفهان در اراضی ناژوان تقریبا متوقف شده است و دانشگاه اصفهان به دنبال احداث این باغ در سایت دانشگاه است. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فروغ مرتضائی نژاد در مورد پشتوانه علمی و مطالعاتی باغ گیاه شناسی در شهر اصفهان اظهار کرد: مطالعات در مورد احداث این باغ از ۲۰ سال پیش آغاز شده است و در زمان مدیریت شهری جدید، گزینه های دیگری برای احداث این باغ از جمله در جنوب ناژوان مطرح شد.

وی ادامه داد: همچنین سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، مطالعاتی روی زمین های شمال ناژوان هم انجام داد اما به دلیل دسترسی به این باغ و نیز مسئله بارگذاری در ناژوان، این گزینه مورد بحث قرار گرفت و متوقف شد. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: علت انتخاب شمال ناژوان برای این اقدام لکه هایی بود که از سوی شهرداری آزادسازی شده بود و مالکیت آن مشخص بود اما در نهایت با رد این گزینه هم به این نتیجه رسیدیم از این لکه ها برای احداث باغ های موضوعی استفاده کنیم.

وی کارکرد باغ گیاه شناسی را مطالعات دانشگاهی و مراکز علمی دانست و افزود: از همین رو دانشگاه اصفهان در حال حاضر به دنبال احداث باغ گیاه شناسی است و این طرح اکنون در مرحله بحث و بررسی از سوی دانشگاه اصفهان است.

مرتضائی نژاد الگوی احتمالی برای باغ گیاه شناسی اصفهان را مشابه باغ گل ها عنوان کرد و گفت: هرچند به صورت ۱۰۰ درصد احداث باغ گیاه شناسی در ناژوان را رد نکرده ایم اما بهتر است این طرح از سوی مراکز علمی همچون دانشگاه اصفهان که مخاطب این باغ هم به شمار می رود، اجرایی شود و از زمین های موجود در ناژوان برای احداث باغ های موضوعی که جزو پهنه ۴۴ هکتار شمال ناژوان به شمار می رود، استفاده کنیم.  

وی با اشاره به اینکه دانشگاه اصفهان برای احداث باغ گیاه شناسی سایت داخل دانشگاه را پیشنهاد داده است، در پاسخ به این پرسش که نظر کارشناسی شما در این خصوص چیست، اظهار کرد: اگر دانشگاه اصفهان چنین مکانی را اختصاص دهد بسیار خوب است چراکه این عرصه به لحاظ دسترسی و موقعیت جغرافیایی با کارکرد باغ گیاه شناسی تناسب دارد. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه باغ گیاه شناسی می تواند همانند آنچه در کرج و شیراز احداث شده است، دارای مولفه های تفریحی هم باشد، گفت: اگر باغ گیاه شناسی اصفهان به صورت قطعی از سوی دانشگاه اصفهان احداث شود دیگر جنبه تفریحی نخواهد داشت.

وی افزود: باغ گیاه شناسی نیاز به همکاری بسیاری از نهادهای استان برای تامین آب مورد نیاز نهال ها و کاشت نهال ها را دارد و احتمال دارد شهرداری فقط در بخشی از احداث این باغ مشارکت داشته باشد. 

مرتضائی نژاد بیان کرد: برنامه ما در ناژوان احداث باغ های زنبق، انواع پرچین، باغ رز، باغ میوه و توتستان در اراضی در تملک شهرداری است که برای این کار هم سه تا چهار زمین تملک شده و منتظر تامین اعتبار هستیم.

وی در مورد نیاز آبی باغ های موضوعی در ناژوان اظهار کرد: به دلیل اینکه مساحت این باغ ها حدود یک هکتار است، نیاز آبی چندانی هم ندارد، ضمن اینکه ناژوان هم باید سبز بماند و زمین های آن خالی از درخت و سبزینگی نباشد.

سرویس خبر