toziht

ارزیابی عملکرد شهرداری وشورا

رییس شورای  شهر اصفهان گفت مرکز پژوهش‌های شورا  درقالب نظر سنجی علمی عملکرد شهرداری و شورای  شهر اصفهان را طی دو سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهد.

علیرضا نصراصفهانی رییس شورای  شهر اصفهان در نود و دومین نشست علنی شورا با تاکید بر اینکه مردم  باید همواره در جریان امور قرار بگیرند گفت : همان گونه که شعار شفاف‌سازی اعلام شد باید با مردم نیز شفاف بود.

وی در خصوص فعالیت‌های شهرداری و جلوگیری از فعالیت دلالان تاکید کرد:  باید همه اطلاعات مورد نیاز مردم در تابلوهای اعلانات شهرداری‌های مناطق نصب گردد.

نصراصفهانی از اعضای شورای شهر و  مدیریت شهری خواست دیدگاه‌های مردم را در خصوص عملکرد خود مورد توجه قرار دهند و خاطر نشان کرد : مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در قالب نظر سنجی علمی عملکرد شهرداری و شورای شهر اصفهان را طی دو سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهد.

وی در خصوص خانه حقوق شهروندی تصریح کرد: راه‌اندازی این مرکز مطالبه چند ساله اعضای شورای شهر بود که محقق شد و امیدواریم کلینیک حقوق کودکان نیز در آینده نزدیک در شهر اصفهان با توجه به تحقق شهر دوستدار کودک در دستور کار قرار گیرد.

سرویس خبر