toziht

اصفهان یک گام دیگر به دریافت لوگوی کاندیداتوری شهر دوستدار کودک نزدیک شد

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: شهر اصفهان با گذراندن موفقیت آمیز مرحله پایلوت، یک گام دیگر به دریافت لوگوی کاندیداتوری شهر دوستدار کودک نزدیک شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید احمد حسینی نیا با اشاره به اینکه اصفهان مرحله پایلوت شهر دوستدار کودک را گذرانده و اکنون درحال دریافت لوگوی کاندیداتوری شهر دوستدار کودک است، اظهار کرد: شهر اصفهان دو سال پیش به عنوان نخستین پایلوت شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف انتخاب شد.

وی ادامه داد: اصفهان اولین شهری بود که زمینه تعامل بین دولت و دیگر ذینفعان را با ایجاد ساختار حقوقی و وضعیت سنجی فراهم کرد. از جمله سهم بران این موضوع می توان به نهادهای مدنی، دانشگاه ها، رسانه ها، بخش خصوصی و سازمان هایی که با حوزه کودکان و نوجوانان مرتبط هستند، اشاره کرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان افزود: در نتیجه تعامل شهرداری با دستگاه ها و بخش های مرتبط با این حوزه، مشارکت کودکان ارتقا یافت به گونه ای که شفاف سازی فرآیند ایجاد شهر دوستدار کودک در همه مراحل ارزیابی، تعیین اهداف، اجرا، تعیین شاخص های شهر دوستدار کودک سبب شد تا برنامه اقدامات اجرایی شهر دوستدار کودک و ابزارهای پایش آن با مشارکت کودکان و همه سهم بران به تصویب بخش های مرتبط برسد.

وی با بیان اینکه روش ایجاد شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف طی فرآیندهای مشخصی تدوین می شود، گفت: شهرهای دوستدار کودک با مراحلی از جمله نظارت و ارزیابی شهرها، تصمیم گیری و تدوین برنامه و ارزیابی تاثیرات این برنامه ها در زندگی کودکان ایجاد می شود.

حسینی نیا افزود: با همین شیوه، در سال اولی که شهرها وارد فرآیند الحاق به شبکه شهرهای دوستدار کودک می شوند، ساختارهای هماهنگی و مدیریتی در این خصوص شکل می گیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس برنامه عملیاتی هر شهر، وضعیت کودکان در حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار کرد: برنامه های عملیاتی باید طی دو تا پنج سال اجرایی شود که در این مدت براساس شاخص ها، میزان دستیابی به هدف ها پایش می شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در مرحله بعد، با نظارت یونیسف، شهر انتخاب شده به عنوان شهر دوستدار کودک به رسمیت شناخته می شود و به منظور بهبود عملکرد یک برنامه عملیاتی جدید برای شهر مورد نظر اجرا می شود.

وی ادامه داد: بعد از امضای تفاهم نامه بین شهرداری و وزارت کشور، شهر مورد نظر در مرحله پایلوت شهر دوستدار کودک قرار می گیرد و در این مرحله نشان رسمی به شهرها اعطا نمی شود.

حسینی نیا افزود: برند شهر دوستدار کودک زمانی از سوی یونیسف به شهرها اعطا می شود که شهر همه مراحل را با موفقیت گذرانده باشد به این معنا که بعد از طی کردن مرحله پایلوت و دریافت نشان کاندیداتوری، در نهایت شهر مورد نظر به شبکه شهرهای دوستدار کودک ملحق می شود.

وی اظهار کرد: در شهر دوستدار کودک اولویت ها، حقوق کودکان و نظرها و نیازهای آنها در سیاست ها و برنامه ریزی های عمومی در نظر گرفته می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: چشم‌انداز ابتکار شهر دوستدار کودک این است که همه کودکان و جوانان باید بتوانند از کودکی و جوانی خود لذت ببرند و از طریق احقاق حقوق خود در شهر و اجتماع محلی خود، توانایی‌ های بالقوه خود را به طور کامل بالفعل کنند.

سرویس خبر