toziht

انتصابات جدید بر اساس توانمندی و کارآمدی

استاندار اصفهان در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرضا با تاکید بر انتخاب افراد بر اساس کارآمدی گفت: فرمانداران در  راستای ایجاد وحدت و همدلی همکاران خود را فقط با توجه به توانمندی افراد انتخاب کنند نه خط و خط بازی.

مهر علیزاده  در خصوص انتصابات جدید همراهی با نظام و تعامل با مردم را مهم ترین علت این تغییرات یرشمرد و تاکید کرد: ملاک مدیریت استان توانمندی افراد،حرکت بر اساس برنامه های دولت تدبیر و امید،استفاده از بخش خصوصی در منطقه ی مورد نظر و همدلی و پاسخگویی به مطالبات مردم  است.

در این مراسم از فرماندار سابق شهرضا مهندس گلابی تقدیر شد و مهندس رفیعی نژاد به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی گردید.

استاندار اصفهان در بدو ورود به شهرضا مرقد مطهر امامزاده واجب التعظیم جعفرابن موسی کاظم علیه السلام(شاه رضا) را زیارت نمود و سپس با حضور در گلستان شهدای همیشه جاوید این شهرستان با ویژه شهید سرافراز سردار سرلشکر پاسدار حاج محمد ابراهیم همت، نسبت به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام نمود.