toziht

بررسی مشکلات گلوگاهی شهر در اتاق بازرگانی اصفهان

سومین نشست شورای عالی توسعه پایدار در اتاق بازرگانی اصفهان، با حضور استادان برتر در حوزه‌های اقتصادی و اعضای شورای راهبری استان تشکیل شد و به بررسی مشکلات اقتصادی و گردشگری موجود در اصفهان پرداخت.

در این جلسه، حاضران ساماندهی خرده فروشی‌های سطح شهر در قالب تشکیل مجتمع‌های صنفی و نقش بی‌بدیل آن در اصلاح فضای کسب وکار و بهبود صنعت گردشگری، مشخص شدن نقشه راه برای بهبود تراز گردشگری، رعایت قانون فاصله صنفی و قانون اجاره و مالکیت، تغییر نگرش مسئولان، دست اندرکاران صنعت گردشگری و مردم درخصوص توریسم، تمرکز بر بهره مندی از ظرفیت‌های مردم در رفع مشکلات اقتصادی شهر و رفع موانع گردشگری، وجود اراده واقعی برای توسعه صنعت گردشگری در کشور و فراهم نمودن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را در بهبود وضعیت گردشگری در کشور و اصفهان مؤثر دانستند. آنها همچنین، متناسب نبودن اندازه فیزیکی با جمعیت شهر و عدم تقارن اطلاعات بین سازندگان و مصرف‌کنندگان مسکن را نیز از جمله دلایل گرانی مسکن در شهر اصفهان بیان کردند. 

سرویس خبر