toziht

بهبود سرمایه اجتماعی؛ وظیفه اصلی شورای شهر

در نشست مشترک اتاق بازرگانی اصفهان با اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد: توجه به بهبود سرمایه اجتماعی رسالت اصلی شورای اسلامی شهر بوده و لازم است تمامی ارگان‌ها در راستای ارتقای این مهم فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به سیر تحول اتاق‌های بازرگانی، کلید واژه اتاق‌ها در زمان حاضر را توجه به اقتصاد شهری دانست و با بیان اینکه موضوع درآمد سرانه شهروندان از حدود سال ۲۰۱۰ مورد توجه بخشی از اتاق‌های بازرگانی قرار گرفت، افزود: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر این مهم مورد توجه اکثر اتاق‌های پیشرو قرار گرفته، اتاق بازرگانی دوره نهم نیز همین موضوع را جهت گذر از اتاق‌های نسل اول و رسیدن به اتاق‌های نسل سوم طی یک برنامه از پیش طراحی شده مد نظر قرار داده است. مسعود گلشیرازی با اشاره به تجهیز ساختار، منابع و نیروی انسانی اتاق اصفهان در راستای نیل به این مقصود گفت: رفاه شهروندان زمانی حادث می‌شود که علاوه بر توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی، موضوعات اقتصادی یکایک مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی هدف از برگزاری این نشست مشترک را هم اندیشی اتاق بازرگانی و شورای شهر به منظور چاره‌اندیشی در راستای تسهیل موضوعات اقتصاد شهری بیان کرد.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست خواستار استمرار این نشست‌های مشترک شد.

علیرضا نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه امروز در زمینه منابع موجود در اصفهان مشکلی وجود ندارد و تنها باید به جای ایجاد منابع جدید به مدیریت منابع بپردازیم، گفت: عدم مدیریت منابع مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر به جد در پی افزایش مشارکت مردمی در اداره شهر است؛ زیرا بهره‌مندی از متخصصان، کارشناسان، نخبگان و خبرگان شهر موجب پیشبرد امور شهر خواهد شد.

بهرام سبحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شاخص نامناسب سرمایه اجتماعی در اصفهان، ریشه این شاخص را اقتصادی دانست و تاکید کرد: بهبود این شاخص به تعامل و همت ارگان‌های ذیربط بستگی دارد.

وی ایجاد شرایط تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی را در جلوگیری از فرار سرمایه از اصفهان و بهبود شاخص‌ها موثر دانست و گفت: اتاق دوره نهم به منظور بهبود شاخص‌های کسب وکار به برگزاری نشست‌های مختلفی با مسوولان کشوری و استانی پرداخته است.

سرویس خبر