toziht

بهبود کسب و کار مستلزم تبلیغات و بازاریابی است

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در حاشیه اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار در گفتگو با خبرنگار دیده بان فردا، لزوم افزایش تعاملات و روابط بازاریابی برای شناسایی بهتر بازارهای هدف و ورود به بارهای رقابتی جدید را مطرح کرد.

علی یار محمدیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ارزیابی خود از اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار گفت: بطور حتم در این نمایشگاه نقاط ضعفی وجود دارد که سعی می کنیم در آینده این موارد را برطرف سازیم. وی عوامل بازاریابی، بهبود کسب و کار، فضای نمایشگاهی و تبلیعات را حلقه های به هم متصلی عنوان کرد که بهبود کسب و کار مستلزم بازاریابی است و بازاریابی نیازمند تبلیغات است که همه این موارد می توانند به رشد اشتغال کمک کنند و اولین نمایشگاه بازاریابی این فرصت را فراهم می کند تا مدیران و فعالان اقتصادی با استفاده از سمینارها و نشست های آموزشی مختلف بعنوان برنامه های جنبی نمایشگاه، فرهنگ و اطلاعات بازاریابی خود را ارتقا دهند و بتوانند کانون های هدف را بهتر شناسایی  و برای فروش محصولات بازارهای جدید خلق کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به خبرنگار ما گفت: این نمایشگاه با حضور ۹۲ غرفه دار بر گزار شده که ۴۰ غرفه متعلق به رسانه های مختلف است و در غرفه های دیگر میزبان کانون های تبلیغاتی و بازاریابی، عرضه کنندگان محصولات تبلیغاتی و استارتاپ های دیجیتالی  و مجموعه های تجاری و بازرگانی فعال در زمینه توسعه کسب و کار هستیم.

سرویس خبر