toziht

متکدیان؛ نیاز به برنامه‌ریزی دارند نه حرف

بهمن توکلی فرد

در پی جمع آوری تعدادی از بچه های کار در شاهین شهر نقطه نظرهای زیادی بازگو شد و تمام قضاوت ها وهجمه های رسانه ای در راستای تضعیف بهزیستی بود وحال آنکه سازمان‌های طویل العرض دیگری هم در این موضوع دخیل هستند ،  سوال اینجاست که دراین مقوله چرابرخی درخواست استعفای مدیر بهزیستی رادارند؟! 

مگر بودجه بهزیستی به اندازه بودجه شهرداری و دیگر نهادهای دخیل در این امر است ؟اول باید پرسید جمع آوری بچه های کار با چه پشتوانه و برنامه ای انجام شده است ؟  آیا دیگر مسئولان مرتبط در این موضوع فکر و چاره اولیه برای آن انجام داده‌اند یا همچون برخی  کارهای دیگر، معتقدند ،”چو فردا شود فکر فردا کنیم” .

 آیا خبرنگاران معترض که خواستار استعفای مدیرکل بهزیستی شده اند، با سازمان‌ها و ادارات آگهی دهنده هم اینگونه برخورد می‌کنند؟

 بیاییم منصفانه و به دور از جوگیرشدن ،کار را ریشه‌یابی و کارشناسی بررسی کنیم و احساسی با موضوع برخورد نکنیم و زحمات یک سازمان را بدون در نظر گرفتن همه جوانب زیر سئوال نبریم .

 آیا زمانی که خانم فرشاد مدیرکل بهزیستی در مصاحبه با اصحاب رسانه از مشکلات بودجه صحبت می‌کرد برخی از این نویسندگان چه پیگیری برای حل این موضوع انجام دادند ؟

 بهتر است یک طرفه به قاضی نرویم زیرا یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان آن کشور دارا می باشند.

 تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

سرویس خبر