toziht

بی دعوت

استاندار اصفهان دکتر محسن مهرعلیزاده دیروز ۳۰ تیرماه ۹۷ در بازدید سرزده از بخش های مختلف اداره کل امور مالیاتی استان ضمن گفتگو با مودیان مالیاتی و کارکنان این اداره کل ، در جریان خدمت رسانی قرار گرفت.
دکتر محسن مهرعلیزاده در جریان این بازدید؛ اظهارداشت: تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی باعث کاهش مراجعات مردمی به این اداره کل شده و این امر نشان دهنده موفقیت اجرای این طرح می باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان با این پدیده مواجه بوده و هستیم، تصریح کرد: علاوه بر صحبت با مدیران و کارکنان ضرورت دیدم که با مراجعه به محل کار یادآوری کنیم هرچه بتوانیم خدمت بیشتری به مردم ارائه دهیم توانسته ایم وظیفه ای که در مقابل مردم است را به خوبی انجام دهیم و امیدواریم که مردم از کار کارمندان راضی و کارکنان هم از انجام کارشان رضایت داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان نیز ضمن تقدیر استاندار اصفهان، این حضور را نقطه ی عطفی در فعالیت های این اداره کل خواند و افزود: ما خدمتگزار مردم هستیم و اولین اولویت ما تکریم ارباب رجوع و رضایتمند ی مودیان است.