toziht

تحقق یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه سالجاری اصفهان

شهردار اصفهان گفت: تاثیرات طرح های منطقه ۱۵ شهر اصفهان برای همه شهر خواهد بود که در همین زمینه فاز اول پروژه هایی همچون نمایشگاه بزرگ شهر اصفهان بعد از سال ها در این دوره به ثمر خواهد نشست.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در دیدار با معتمدان منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه منطقه خوراسگان با وجود الحاق به شهر اصفهان در قالب منطقه ۱۵ هنوز امکان استفاده از توان معتمدان محلی را دارد، اظهار کرد: معتمدان با پیگیری خود مدیران را ملزم به پاسخگویی و عمل به وعده ها می کنند.

وی ادامه داد: بعد از الحاق، مردم منطقه ۱۵ خواستار استفاده از ظرفیت ها و امکانات شهر اصفهان بودند و یکی از این امکانات اجرایی شدن رینگ چهارم ترافیکی شهر بود که این پروژه در راستای بهره مندی مردم از مزایای این طرح، به عنوان یک پروژه ملی آغاز شد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه رینگ چهارم نه تنها برای مردم اصفهان بلکه برای مردم کرمان، زاهدان و بندرعباس نیز مزیت هایی دارد، گفت: با وجود اینکه صورت جلسات اجرای این طرح در گذشته نوشته شده بود اما جسارت اجرای آن وجود نداشت و اکنون برای جلوگیری از ضرر مردم خوراسگان و دیگر مناطق، این طرح اجرایی شده است.

نوروزی با بیان اینکه مجموعه پل ها و تقاطع نصف جهان ۱۸ ماهه اجرا خواهد شد، گفت: این طرح با ویژگی های فنی و تاثیرات ترافیکی که دارد، تحول بزرگی در شرق شهر اصفهان ایجاد می کند. 

نوروزی اظهار کرد: امسال بودجه شهرداری اصفهان با ۳۷ درصد افزایش به ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسید که تاکنون ۱۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده و خوش بین هستیم تا پایان سال تمام بودجه را محقق کنیم.

وی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی حقوق معوقه نداریم و شهرداری اصفهان به هیچ کس بدهی ندارد و بیشتر مطالبات را پرداخت کرده است، البته در حال حاضر به سازندگان پل ها بدهکاریم اما بدهی‌ ها چندان نیست.

سرویس خبر