toziht

حضور مردم در جشن ملی

درانتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی مردم در ساعات آغازین رای گیری به شعب اخذ رای استان اصفهان آمده و حضور پر رنگ خود را به چشم همه ی مستکبران وهمچنین سودجویان بیگانه کشیدند و در این حماسه سرنوشت ساز، کشور و رهبر انقلاب اسلامی را تنها نگذاشته اند.

خبرنگار دیدبان فردا مصاحبه هایی با مردم انقلابی و همیشه در صحنه ی استان متدین اصفهان داشت و اظهارات مردم را  در خصوص حضور در این انتخابات ارائه داد:

🔷حمایت از کشور و سرزمین روش های مختلفی دارد که یکی از این روش ها شرکت در انتخابات است که نشان می دهد ما فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را می توانیم آزادانه بیان کنیم و حال که در سایه جمهوری اسلامی به ما این اجازه داده شده که بتوانیم سرنوشت خودمان را با انتخاب نمایندگان، خودمان تعیین کنیم نباید در حق خود و کشور کوتاهی کنیم.

🔷تصمیمات مجلس برروی کشور و ما مستقیما تاثیرگزاربوده و اگر کسی نخواهد رای دهد اصلا عاقلانه نیست و ما برای اقتدار کشور و دلگرمی به رهبر انقلاب اسلامی در انتخابات رای می دهیم.

🔷اتفاقاتی که در کشور می افتد به دست آدم های سودجو است و تاثیری در حضور ما مردم در انتخابات ندارد و به عنوان یک ایرانی وظیفه داریم به پای صندوق های رای برویم.

🔷به گفته ی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حضور به موقع در پای صندوق های رای: (انتخابات جهاد عمومی و در بحث جهاد بهترین ها کسانی هستند که اولین هستند) ما نیز سعی کردیم با پیروی از رهبر عزیز اولین نفرها باشیم که به پای صندوق های رای می رویم.

سرویس خبر