toziht

دوستان و دشمنان سردار

همه می گویند شهادت مزد ده ها سال مجاهدت و مبارزات این سردار، علیه ظلم و جهل بود.او در طول چهل سال گذشته دهها بار تا مرز شهادت رفت و بار ها مجروح شد و هر بار قوی تر و بی باک تر از قبل به مبارزه بازگشت.  

برای شناخت شخصیت یک انسان کافی است مروری بر دوستان و دشمنان وی داشته باشیم بدون هیچ غرض ورزی و کینه توزی وقتی صف دشمنان سردار را نظاره می کنیم کسانی را میبینیم که ترور و ادم کشی در  مرام انان است .

در صف دشمنان سردار، بسیاراند کسانی که به وطن فروشی و خیانت به کشور و مردمشان مشهور اند.

در صف دشمنان سردار شراب خوار و قمار باز کم نیستند.کسانی که سالهاست بر سرمردم بیگناه عراق و یمن و سوریه و افغانستان بمب و موشک میریزند .در این صف هم دموکرات هست هم جمهوری خواه هم ابوبکر بغدادی هست و هم ترامپ. در صف دشمنان سردار همه بت پرستان هستند .تمامی کسانی که برای لذت های زود گذر دنیا از دل شکستن،رشوه،دزدی و خونریزی ابائی ندارند، در این صف جای گرفتند

در صف دشمنان سردار،ذره ای محبت به اهل بیت نیست در این صف کسی حاضر نیست برای آزادگی و باور های دینی ذره ای تلاش کند .در صف دشمنان سردار اخرت معنا ندارد و گنجینه انسانیت به سکه ای سیاه فروخته می شود.در صف دشمنان سردار هم روشنفکردین فروش هست و هم رقاصه تن فروش.

و اما در مقابل،انسان های دیگری صف  کشیده اند که شاخصه ی بارز اهالی این صف تنگدستی و گشاده روئی است. در صف دوستان سردار کودکان بسیاری هستند که پدرشان به دست عمو سام به قتل رسیده اند در این صف ، مال باخته و خانه خراب بسیار هست .در صف دوستان سردار بسیارند کسانی که شبها خواب ندارند.،برخی از ترس بمباران  اجنبی و برخی برای عبادت سحرگاه.

در این صف همه دوست داران وطن جا ی دارند ،حتی انان که در وطن نیستند.

در صف دوستان سردار، طیف وسیعی از پاک سیرتان را مشاهده می کنی چه درقلب اروپا باشد چه در انتهای قاره ی کهن،چه مسلمان باشد  چه مسیحی یا  یهودی.

همه دوستان سردار،اهل یتیم نوازی اند اهل محبت به هم نوع و دلسوز بشریت . در صف دوستان سردار پراست از راست گویان و اهل انصاف.

صف دوستان سردار همان صف منتظران منجی خاتم است و قطعا وقت ظهور او هم به صف دوستان خودخواهد پیوست.