toziht

ذوب آهن گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ۱۷۰۲۵ دریافت کرد

ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت  استاندارد ۱۷۰۲۵ در حوزه کالیبراسیون شد . مهندس راد مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات شرکت با اعلام این خبر افزود: با توجه به ضرورت حفظ منافع شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان در عرصه رقابت های تجاری ،  بازرگانی در سطح ملی ،  منطقه ای و بین المللی ، این شرکت در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار اقدام به اخذ گواهی نامه استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ در آزمایشگاه کالیبراسیون  به مدت سه سال از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نمود. در این راستا طی سالهای۹۴، ۹۵، ۹۶ و۹۷ پس از مطالعه ، تحقیق ، تجهیز  وبرنامه ریزی منسجم این مدیریت در سال ۱۳۹۷ ضمن انجام ارزیابی مجدد از طرف  مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  موفق  به تجدید گواهی نامه تایید صلاحیت استاندارد ۱۷۰۲۵و اخذ آن با دامنه ای  وسیعتر از سال ۱۳۹۴ شد.

با روند تخصصی شدن روش های کالیبراسیون  آزمایشگاه ها، سازمان های تدوین کننده استاندارد را بر آن داشت تا نیازمندی های خاصی را جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات تدوین نمایند. استاندارد ۱۷۰۲۵ برای کلیه آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون ( آزمایشگاه های صنعتی ) قابل کاربرد می باشد. این استاندارد،کالیبراسیون را با روش های استاندارد ،  غیر استاندارد و روشهای توسعه یافته آزمایشگاهی را تحت پوشش قرار می‌دهد. آزمایشگاهی که استاندارد ۱۷۰۲۵ را اجرا و از یک مرجع ملی یا بین‌المللی تاییدیه گرفته باشد به عنوان یک آزمایشگاه معتبر به رسمیت شناخته می‌شود و نتایج کالیبراسیون های آن آزمایشگاه در سراسر دنیا قابل پذیرش است.

سرویس خبر