toziht

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مهمان شورای شهر

یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با حضور اعضای شورا و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. طی این جلسه طاهره چنگیز نکاتی در خصوص بیماری کرونا بیان نمود.

امروز آخرین روز هفته سلامت است. ما امسال فصل سلامت داشته ایم و امیدوارم این موضوع پایان خرداد تمام شود هرچند تا تولید واکسن یعنی یکسال دیگر باید منتظر بمانیم.

تعداد نمونه های مثبت بیماران سرپایی و بستری در حال کاهش است و به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. این اتفاق هم به علت کاهش مواردی است که میگیریم و هم مواردی است که مبتلا نیستند.

از امروز بیمارستان های محیطی را در حال پاک سازی هستیم و بیمارستان های مرجعی را در این زمینه در نظر گرفته ایم.

بیماری کرونا و همه گیری آن یک اتفاق جدید برای کشور بود و طی ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است. راه انتقال این ویروس نیز نیازمند مداخلاتی بود که باید انجام می شد.

ایران یکی از نمونه های همگرایی و همراهی همه ارگان ها را به نمایش گذاشت، باید از مدیریت شهری در زمینه مقابله با کرونا تشکر کرد چراکه  بسیار خوب در میدان حاضر شد.

این بیماری هزینه های سنگینی را به علوم پزشکی وارد کرد که تا این لحظه ۲۸ میلیارد تومان به دانشگاه کمک شد و ۸ میلیارد برای اقلام مصرف شد. هفته ای ۵ میلیارد تومان هزینه اقلام مصرفی برای مراکز درمانی استان بوده است .

موضوع فضاهای عمومی و پارک ها و بازگشایی آنها موجب افزایش رفتارهای مخاطره آمیز شده است به خصوص مصرف قلیان های مشترک در پارک ها است که متاسفانه این موضوع پس از بازگشایی پارک ها رخ داده است.

جمع بیماران کرونایی بستری شده بیش از ۱۲ هزار نفر بوده است که اکثر آنها در بیمارستان های شهر اصفهان بستری بوده اند.

سرویس خبر