toziht

سازگاری با کم آبی راهکار عبور از بحران آب


استاندار اصفهان در جلسه امروز شورای برنامه ریزی استان در خصوص مساله آب و پساب با تاکید بر بحران آب در کل دنیا گفت: حدود ۵۰ سال است با کاهش نزولات آسمانی در منطقه و به خصوص در ورودی حوضه زاینده رود روبرو هستیم. این اتفاق یک روند اتفاقی نیست و ممکن است در آینده پیشرفت هم داشته باشد‌.کم آبی مشکل جهان است و ایران نیز در یک منطقه خشک و کم آب قرار دارد.

مهرعلیزاده اظهار کرد: با توجه به معضل آب در کشور، حدود سه هفته پیش ایجاد کارگروهی با عنوان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به ریاست وزیر نیرو و عضویت وزیر کشور، وزیر صنعت، وزیر جهاد کشاورزی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان محیط زیست تصویب و مصوبات مکتوب آن روز یکشنبه ۶ اسفند ابلاغ شد.

وی همکاری همه مدیران استان در راستای عبور از بحران را بسیار مهم دانست و تصریح کرد:در رابطه با اصلاح الگوی مصرف آب بین تصمیم و اجرا آشفتگی زیادی وجود دارد. بحران آب شوخی نیست و همکاری همه دست اندرکاران را می طلبد. به هر حال کار پیش می رود و اگر کسی قادر به همراهی نباشد حذف می شود.