toziht

ثابت بودن عوارض پرداختی اتباع افاغنه

به گزارش پایگاه خبری دیدبان فردا ، معین رئیس شورای شهر گفت: عوارض پرداختی اتباع افاغنه از طرف استانداری مشخص میشود که امسال هیچگونه تغییری نکرده است.
آخوندی: عوارض پرداختی از سوی افاغنه سالانه حدود ۳ میلیارد تومان میباشد و حد متوسط آن حدود ده هزار خانوار میشود که با فرض وجود ۵ نفر در هر خانواده قانونا ۵۰ هزار نفر کارت اقامت را دریافت کردند.
این مبلع کامل به شهرداری واریز شده وحدود ۳۰ درصد این مبلغ به استانداری پرداخت میشود.
و اینکه چه تعداد مهاجر افغانی در استان داریم با رقمهای خیلی متفاوتی مواجه هستیم چرا که بسیاری از آنان بصورت غیر مجاز در استان میباشند.

محمد شریعتی نیا گفت: شهروندان عزیز آگاه باشند شهرداری را مکلف کرده ایم در مناطق ۱۵ گانه در هر منطقه حداقل یک پروژه_محرک_توسعه و یک پروژه_شاخص داشته باشند.

🔹یکی از برنامه های بودجه امسال تاکید بر در آمدزایی شهرداران مناطق است بدون این‌که بر اقشار کم درآمد فشاری وارد شود.

🔹همه ما رکود اقتصادی، بیکاری و… را درک می‌کنیم که زندگی بسیاری از مردم را فلج کرده است، به همین دلیل لوایح و طرح هایی که فشار اقتصادی بر مردم وارد میکند را تصویب نکرده ایم.

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای شهر اصفهان با بیان اینکه با وجود سادگی مدل تعالی سازمانی، پیاده‌سازی آن مشکلاتی را در برخواهد داشت، افزود: برای رفع این مشکلات نیازمند همکاری معاونان و مدیران بخشهای مختلف هستیم.

🔹️وی تاکید کرد: با ایجاد چارچوب اصولی مشخص در سازمان در صورت تغییر مدیران می‌توان مانع برخوردهای سلیقهای مدیران و تغییر فرایندها بعد از تغییرات شد.
🔹در صورتی که بخواهیم یک حکمرانی_خوب در حوزه شهری تحقق پیدا کند لازمه آن توسعه و ایجاد شفافیت در کلیه امور، رکن های تصمیم گیری و تصمیم سازی هم در حوزه مدیریت اجرایی و عملیاتی و هم در حوزه نظارت شهری است.

🔹امروزه دستانی در کار است که انتقادات را صرفا در حوزه مدیریت شهری با روش های نادرست و ناشیانه به منظور خدشه دار کردن مجموعه مدیریت شهری مطرح نمایند.

🔹ایجاد جنگ_روانی و برجسته کردن نقاط ضعف در برخی موارد ریشه در از دست دادن پایگاه های قدرت و ثروت از سوی برخی از افراد پشت پرده را دارد و در این مسیر این افراد اهداف خود را دنبال می کنند که از جمله آن ها اهداف زیر است:
-نخستین هدف آن ها بازگرداندن آرامش به نیروهای خود و کمپ شکست خورده و حفظ انسجام درونی، تلاش برای ناامید کردن مردم از رایی که به مدیریت شهری کنونی داده اند و محروم ساختن آن ها از پشتیبانی رای دهندگانشان، تلاش برای ایجاد شکاف میان نسل قدیم و جدید مدیریت شهری و ایجاد بی اعتمادی بین آن ها امروز شاهد حجم انتقادات بدون سند و پشتوانه علمی در دور جدید مدیریت شهری هستیم بدون در نظر گرفتن آنچه که شهردار اصفهان تحویل گرفته است.