toziht

عاشورایی بودن مهرعلیزاده

به گزارش پایگاه خبری دیده بان آنلاین ، دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان جهت سوگواری و عزاداری سالار شهیدان در شب گذشته به مجلس عزادراری عاشورائیان و رزمندگان اسلام حضور پیدا کرد.