toziht

عیدی پلیس به مالکان وسایل نقلیه توقیفی

رئیس پلیس راهور استان اصفهان سرهنگ محمدی  اظهار نمود:فرمانده انتظامی استان اصفهان ۵۰درصد تخفیف برای هزینه پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی (خودرو و موتورسیکلت) جهت مساعدت به مردم در نظر گرفته است.

 وی در ادامه گفت: فرصت استفاده از این طرح از روز شنبه ۹۹/۳/۳ به مدت ۱۰ روز می باشدکه مالک یا متصرف قانونی حین توقیف در اسرع وقت به دفاتر پلیس +۱۰درسطح استان مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که وسایل نقلیه ای که با دستور قضایی توقیف شده اند شامل این طرح نخواهد شد.

سرویس خبر