toziht

قانون تجارت از جامع نگری کافی برخوردار نیست

کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به منظور بررسی موادی از کتاب دوم لایحه تجارت کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی توانسته است همگرایی لازم بین قضات، فعالان اقتصادی و وکلا ایجاد کند، گفت: با ایجاد همگرایی مذکور می‌توان موضوعات مبتلابه حقوقی را که اساس قوام یک جامعه مدنی است، به نتیجه رساند. 

وی بهره مندی از قانون جامع، کامل و صحیح را در کنار قوه قضاییه مستقل، مستحکم و عادل سبب توسعه جامعه مدنی دانست و افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد کتابچه‌ای که در زمینه اصلاح قانون تجارت تصویب شده، دارای نواقصی است و از جامع نگری کافی برخوردار نیست. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، قوانین حقوقی را شامل دو دسته نص قوانین حقوقی و رویه‌های حقوقی Common Law دانست و تصریح کرد: متاسفانه کتاب قانون تجارت بر مبنای رویه‌های حقوقی نگاشته شده که با توجه به جامع و مانع نبودن آن از یک سو و قابلیت تفسیر به رای داشتن آن از سوی دیگر، از اشکالات زیادی برخوردار است. 

گلشیرازی تاکید کرد: تصویب این قانون به روش حقوق عرفی با رویه‌های حقوقی کشور تطابق نداشته و اجرای آن مستلزم بازنگری در ساختار کلی حقوقی و قوانین کشور است. 

همچنین رضا برادران اصفهانی، رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تغییر قانون تجارت کشور پس از ۸۰ سال گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ ماده از این قانون به تصویب رسیده؛ ولی به علت ابهاماتی که در ۴۰ ماده نخست این لایحه وجود دارد، در صورت اجرایی شدن قانون از سال ۱۴۰۰ بار پرونده های قضایی چند برابر خواهد شد. 

سرویس خبر