toziht

لزوم تطبیق ساختارهای شهرداری با موضوع شهر دوستدار کودک

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: شهر اصفهان در دومین گام در مسیر پیوستن به شبکه شهرهای دوستدار کودک، موفق به دریافت نشان شهرهای دوستدار کودک شد و این نشان در بهمن ماه سال جاری به اصفهان اعطا می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید احمد حسینی ‌نیا در خصوص اقدامات انجام شده برای تبدیل اصفهان به شهر دوستدار کودک با بیان اینکه روند پیوستن اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار کودک جهان از سال ۹۷ و در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان آغاز شد، اظهار کرد: برای پیمودن این مسیر نیاز است، اصفهان سه مرحله پایلوت، دریافت نشان و الحاق به شبکه جهانی را بگذراند. 

وی ادامه داد: با اقداماتی که شهر اصفهان در این مدت انجام داده است توانسته امتیاز مرحله پایلوت را به دست آورد که هیچ شهری در ایران هنوز به این مرحله نرسیده است.  

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه با گذر از مرحله اول اصفهان در دومین گام موفق به دریافت نشان شهرهای دوستدار کودک در بهمن ماه سال جاری می شود، گفت: تایید شورای شهر اصفهان در هر مرحله برای انجام اقدامات مورد نیاز است.   

وی با بیان اینکه اقدامات مورد نیاز برای شهر دوستدار کودک در بازه زمانی سه ساله در شهرداری پیگیری می شود، تصریح کرد: در همین راستا برنامه اصفهان ۱۴۰۰ به عنوان یک سند بالادستی برای این موضوع مورد توجه ما خواهد بود.

ارسال برنامه های اجرایی و راهبردهای شهر دوستدار کودک به یونیسف 

حسینی نیا با اشاره به اینکه بر اساس اهداف اصفهان ۱۴۰۰ و سایر اسناد مرتبط با حوزه کودکان و شهر دوستدار کودک و نیز همفکری با متخصصان در این زمینه، ۹۴ برنامه اجرایی، ۱۷ راهبرد و ۱۰ هدف در مهرماه برای یونیسف ارسال شد، گفت: طبق اعلام نظر یونیسف باید این اقدامات از شاخص، برخوردار باشد و تا سال ۱۴۰۵ ادامه یابد.

وی گروه های هدف در این برنامه ها طبق شاخص های کنوانسیون حقوق کودک را کودکان چهار ساله، ۵ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۸ ساله عنوان کرد.    

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان افزود: طبق چشم اندازهایی که برای اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک ترسیم شده است، باید اصفهان به شهری ایمن، سبز، دوستدار کودک، خانواده محور و مشارکت جو تبدیل شود تا با این کار نظرات کودکان هم محترم شمرده شده و استعدادهای آنها شکوفا شود. 

وی با اشاره به اینکه در این زمینه سازمان های دیگری همچون آموزش و پرورش، سمن ها و بهزیستی با تعامل خود به شکل گیری موضوعات معنایی در خصوص کودکان کمک خواهند کرد، اظهار کرد: اقدامات ما برای تطبیق با شاخص ها و توقعات یونیسف آغاز شده است و در حوزه هایی همچون مناسب سازی، همفکری اجتماعی، ارتقاء فرصت های برابر بین همه گروه های کودکان، ایمنی، تامین رفاه و شغل در آینده در حال کار هستیم. 

حسینی نیا از اختصاص یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای زیرساخت در مناطق کمتربرخوردار برای توسعه شهر دوستدار کودک خبر داد و گفت: علاوه بر اقدامات مالی باید اصلاحات ساختاری هم در شهرداری اصفهان شکل گیرد تا مسئله شهر دوستدار کودک، در چارت سازمانی این نهاد درنظر گرفته شود.  

وی افزود: در این زمینه وزارت کشور و در واقع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آمادگی خود را اعلام کرده است.

سرویس خبر