toziht

لزوم سالن تئاتر فاخر در استان

به گزارش پایگاه خبری دیده بان آنلاین ، دکتر محسن مهرعلیزاده در دیدار رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه هنر اصفهان اظهارداشت: دانشگاه هنر باید در راستای ایجاد کرسی های دانشگاهی تئاتر، نقاشی و موسیقی در راستای مکاتب و مفاخر اصفهان گام بردارد و با تعامل و هماهنگی کامل با شهرداری نسبت به ایجاد این مراکز اقدام نماید.
استانداراصفهان بر ارتباط تنگاتنگ دانشگاه هنر با شهرداری تاکید کرد و افزود: یکی از وظایف مهم شهرداری ها پیگیری مسائل فرهنگی و ایجاد آرامش در شهر است و شهرداری ها باید شهر را با طرح های فاخر در راستای افزایش آرامش و نشاط مردم طراحی نمایند که دانشگاه هنر می تواند بستر این کار را فراهم نماید.
مهرعلیزاده بر لزوم ایجاد مجموعه سالن های تئاتر فاخر در استان تاکید کرد و افزود: متاسفانه اینگونه سالن ها در اصفهان وجود ندارد که باید مورد توجه قرار گیرد و این استان به استانی فعال در زمینه تئاتر و نمایش تبدیل شود.
وی با اشاره به توسعه ی فضای دانشگاه هنر اظهارداشت: در مقاطع زمانی مختلف برای توسعه این دانشگاه تصمیم گیری شده ولی متاسفانه تاکنون اقدامی منتج به نتیجه صورت نگرفته است.
محسن مهرعلیزاده تاکید کرد: اقدامات قبلی و پرونده حقوقی این دانشگاه در خصوص توسعه فضای آموزشی حداکثر ظرف یک هفته بررسی شود و نتیجه آن جهت تصمیم گیری در جلسه آتی ارائه گردد.
استانداراصفهان توسعه ی این دانشگاه را کاری ارزشمند خواند و افزود: گستره دانشگاه هنر و حوزه نفوذ آن در واقع کل شهر موزه اصفهان می باشد.