toziht

مدیر کل اداره دامپزشکی استان اصفهان مطرح کرد: ضرورت توجه به حوزه دامپزشکی در نظام تحول سلامت

شهرام موحدی گفت: حوزه دامپزشکی در کشور تا زمانی که جدی گرفته نشود، مجبوریم تعداد پزشکان درمانگر و تخت های بیمارستانی را افزایش دهیم.

مدیر کل اداره دامپزشکی استان اصفهان صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: اگرچه نظارت و پیگیری مداوم از سوی اداره کل و اقدامات حوزه دامپزشکی در پیشگیری از بیماری های جامعه انسانی فوق العاده بوده، اما متأسفانه هیچ گونه اعتباری در حوزه طرح تحول سلامت به آن اختصاص داده نشده است.

موحدی افزود: بررسی و شناسایی بیماری های دام و طیور، نظارت بر بهداشت عمومی و تأمین سلامت جامعه انسانی وظیفه حوزه دامپزشکی است که تاکنون با همکاری و نظارت صحیح کارشناسان، استان اصفهان حائز رتبه اول در پرورش، تولید، کاهش صد درصدی معدوم سازی در برخی کانون ها وصادرات به ۲۲ کشور جهان شده است.