toziht

مراقب مهلت اعتبار گواهینامه های رانندگی باشید!

رئیس پلیس راهور استان اصفهان سرهنگ محمدی  اظهار داشت: دارندگان گواهینامه های رانندگی، یک ماه زودتر قبل از اتمام‌ اعتبار گواهینامه ی خود به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه نمایند .

لازم بذکر است در صورت اتمام مهلت قانونی برابر با قانون، جهت تمدید گواهینامه بعد از گذشت یکسال مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد.

سرویس خبر