toziht

معیار توسعه یافتگی،خام فروشی نیست

مهندس سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در حاشیه نمایشگاه ماینکس تهران گفت : کشورهایی مانند ایران که تولیدشان مازاد بر مصرف شان است به ویژه در بخش صنعت،به سمت صادرات می روند. حدود ۱۰ سال قبل ایران وارد کننده بود  اما در حال حاضر بحمدا… به یک صادر کننده تبدیل شده ایم و در تولید نیز با ۲۷ میلیون تن به رتبه دهم دنیا دست یافتیم اما ظرفیت ۳۵ میلیون تنی داریم. 

وی افزود : کشور ژاپن که صادر کننده است و مواد اولیه ای ندارد هیچ نوع تعرفه ای برای واردات ندارد اما برای صنایع نهایی مانند خودرو و.. تعرفه قرار داده است. کشور آمریکا نیز تعرفه های سنگینی برای صنایع زیردستی قرار داده تا واردات کاهش یابد و در داخل صنعت خودش را شکوفا کند و این نُرمی است که باید صورت گیرد.

قرار دادن تعرفه بر روی مواد اولیه الزامی است که باید همه از آن حمایت کنند

وی تصریح کرد : قرار دادن تعرفه بر روی مواد معدنی به منظور جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا یک الزام است که در دستور کار قرار گرفت و نیاز است همه با رویکرد منافع ملی از آن حمایت نمایند. 

 مهندس شهرستانی گفت : بازگشت ارز حاصل از صادرات در فولادی ها بیشتر از معدنی ها است.  به ازای هر یک تن فولاد که صادر می شود در حال حاضر حدود ۳۶۰ دلار درآمدی است که به کشور برمی گردد در صورتی که اگر یک تن به سه تن تبدیل شود از لحاظ سنگ در نظر گرفته شود حدود ۱۵۰ دلار باشد. به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان ۱۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات  را به سامانه نیما بازگرداننده است که نشان از شفافیت عملکرد است

سرویس خبر