toziht

مناسب سازی چهارباغ برای پرندگان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: با نصب ۳۵ لانه پرنده روی درختان چهارباغ و پارک شهید رجائی اصفهان، پرندگان شهر در فصل سرما در این مکان ها لانه گزینی خواهند کرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، در راستای حمایت از زیست پرندگان در محیط های شهری و لانه گزینی آنها روی درختان شهر اصفهان به ویژه با آغار فصل سرما، سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اقدام به نصب لانه روی درختان شهر کرد.  

در همین راستا حسن موذنی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان لانه هایی را ساخته و با کمک یک تشکل مردم نهاد زیست محیطی آنها را روی درختان سطح شهر قرار داده است. 

وی تعداد لانه های نصب شده را ۳۵ مورد اعلام کرد و گفت: این تعداد لانه پرندگان در گذر چهارباغ حدفاصل دروازه دولت تا آمادگاه و پارک شهید رجائی روی درختان نصب شده که با کمک انجمن پرنده شناسان آوای بوم، سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان و مدیریت چهارباغ صورت گرفته و در صورت لزوم در دیگر نقاط هم انجام خواهد شد.   

موذنی اظهار کرد: این لانه ها با استفاده از چوب های باقی مانده از دیگر فعالیت های سازمان زیباسازی، ساخته شده که بعد از ساخت در کارگاه سازمان زیباسازی به انجمن پرنده شناسان آوای بوم برای نصب روی درختان تحویل شد.

گفتنی است، بر روی تمامی لانه ها، علامت «سلام پرنده» درج شده است. استفاده از (nest box) یا همان جعبه لانه سازی پرندگان، یکی از روش های بسیار با قدمت و موثر در جذب پرندگان است. از این جعبه ها می توان به عنوان وسیله ای برای جذب پرندگان به باغ یا باغچه خانه ها و در برخی موارد نیز به عنوان ابزاری برای حفاظت یا مبارزه بیولوژیک استفاده کرد

سرویس خبر