toziht

نرخ بیکاری استان اصفهان ۲٫۲ بیش تر از میانگین کشور

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه ضمن اشاره به نرخ بیکاری این استان بر اساس مرکز آمار ایران در سال ۹۵ گفت: نرخ بیکاری کشور ۱۲.۴ است اما در استان اصفهان این نرخ ۱۴.۶ بوده که ۲.۲ درصد بیشتر از میانگین کشور است.شهرستان های لنجان، شاهین شهر و میمه و خوانسار به ترتیب با ۱۸.۱، ۱۷.۴ و۱۶.۳ بیشترین نرخ بیکاری و شهرستان های آران و بیدگل،نطنز و برخوار به ترتیب کمترین نرخ بیکاری را در استان دارند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان آران و بیدگل ۵.۹ درصد است افزود: نرخ بیکاری در اقتصاد پویا ۶ درصد است و نرخ بیکاری اران و بیدگل ایده آل است.