toziht

فعالیت ۱۲۰ هزار واحد صنفی پروانه دار و بدون پروانه

خبرنگار دیده بان فردا در مصاحبه‌ای با مجیری، مدیرعامل ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهردار اصفهان گزارش می دهد.
مجیری، حدود ۱۶ ماه است که این مسئولیت را به عهده دارد و در این مدت فعالیت هایی را در دو حوزه داشتند، یکی ساماندهی مشاغل شهری و دیگری بحث ایجاد فضایی که کشاورز یا باغدار بتواند محصول کشاورزی خود را بدون واسطه به مصرف کننده برساند.
مسئله دیگر بحث توسعه بازارهای روز کوثر است که در دست اقدام است از جمله کوثر ۱۵ و ۱۶. این موارد در راستای اصلاح زنجیره تامین کالا است تا بتوان در فروشگاه‌های بزرگ کالا را بدون واسطه و با قیمت پایین تری در اختیار مصرف کننده قرار داد تا رضایت مصرف کننده جلب شود.
ساماندهی مشاغل نیز مسئله بزرگی است که باید بدان پرداخته شود. وجود ۱۲۰ هزار واحد صنفی پروانه دار و بدون پروانه که در شهر اصفهان فعالیت می کنند بیش از حد ظرفیت شهر است. در بحث اقتصاد شهری، ایجاد تعداد واحدهای صنفی زیاد موجب بی برنامگی می شود و استقرارشان در سطح شهر با مشکل مواجه می شود و نهایتاً منجر به این می‌شود که واحد صنفی بعد از مدت کوتاهی که فعالیت می‌کند منحل شود یا با شغل دیگری عوض شود و این ها همه به اقتصاد شهر لطمه وارد می کند و ایجاد واحد صنفی و تغییرش به واحد دیگر باعث تحمیل هزینه های زیادی به مردم و اقتصاد شهری می‌شود که باید برای این مورد فکر اساسی شود و راه حل ارائه شود.
در حال حاضر حدود ۱۴ فروشگاه کوثر در سطح شهر وجود دارد و پانزدهمین فروشگاه نیز دو ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و شانزدهمین فروشگاه نیز در دست ساخت است.
شهرداری موظف است ساختمان‌های این فروشگاه ها را بسازد و به بهره برداران متخصص واگذار کند. کار فروشگاه های بزرگ و اداره آن یک کار تخصصی است و به همین دلیل پس از ساخت فروشگاه نیاز است که به بهره‌برداران متخصص واگذار شود آنها موظفند که کالا را از بخش واحد تولیدی دریافت کنند و بعد در واحد فروش فروشگاه های بزرگ حضوری عرضه کنند.
در رابطه با بحث آسیب زدن به کسبه های خرده فروش توسط فروشگاههای کوثر باید گفته شود که بحث اصلاح ساختار زنجیره تامین کالا مطرح است. با توجه به سرانه جمعیت به ازای هر ۲۲نفر شهروند یک فروشگاه خرد وجود دارد که هزینه‌های این را باید خود مردم پرداخت کنند و اگر این زنجیره و ساختار اصلاح نشود تعداد واحدهای صنفی از حد استاندارد بیشتر می‌شود که این در گنجایش شهر اصفهان نیست و باید یک تعدادی از آنها کاهش پیدا کند و با توجه به وجود رقابت در قیمت، قطعا تعدادی از واحدهای صنفی کم می شود و در عوض واحدهای بزرگ‌تری جایگزین می شوند تا مردم بتوانند نیازهایشان را از این واحدها تأمین کنند و به تبع آن رضایت بیشتری داشته باشند.

سرویس خبر