toziht

نمایشگاه مدیریت پسماند شهری

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان«نمایشگاه سه بعدی اصفهان شهر زیبا،شهر فرنگ» در سه بخش متفاوت ولی مرتبط ، با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانش شهروندان در خصوص معضلات مرتبط با حوزه مدیریت پسماند و محیط زیست و همچنین اقدامات خدمات شهری شهرداری اصفهان در جهت رفع این معضلات در تاریخ ٩۶/۵/٢۴ توسط دکتر جمالی نژاد  و  تیم همراهشان مهندس مصور معاون اداره خدمات شهری و مهندس ساکتی رئیس اداره خدمات شهری و همزمان با سه شنبه ی بدون خودرو افتتاح گردید.
محل نمایشگاه خیابا چهارباغ عباسی و زمان بازدید از ساعت ٩صبح الی١۴ و ١٨عصر الی ٢١ می باشد.