toziht

حمایت از تولید داخلی با کیفیت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان با حضور جمعی از مسئولین افتتاح شد.

خبر نگار دیده بان فردا، در حاشیه نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، از بازدید مهندس عسگری از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، گزارش می دهد.
نمایشگاه امسال نوآوری‌هایی داشته است و نوید این را می دهد که تولیدکنندگان به سمت تولید حداکثری در داخل رفتند و آنچه را که از لحاظ مصرف انرژی و بازدهی مناسب، مدنظر عنوان نظارتی این سازمان بوده را، برآورده کردند. وسایل و دستگاه هایی که تولید شده است در رده مصرف انرژی A که کمترین میزان مصرف را دارد، لحاظ شده است.
آن چیزی که مد نظر است و باید در آینده نه چندان دور انجام شود این است که استانداردهای اروپا و استانداردهای بین‌المللی توسط این تولیدکنندگان کسب شود تا بتوانند به بازارهای خارجی هم دست پیدا کنند. هم اکنون نیز استاندارد هایی که ارائه کردند در حد کیفیت های بالا و استاندارد های مورد قبول بوده است و امید است که خودشان را به سطح جهانی برسانند و پتانسیل این کار نیز در کشور و استان ما وجود دارد. از تولیدکنندگانی که بازدید شده است درخواست این که کیفیت کالاها بالا برده شود تا در بازاری که تحت فشار تحریم ها است و اجناس خارجی امکان وارد شدن ندارد، بتوان کیفیت کار را بالا برد و مشتریانی که دارند را برای آینده حفظ کنند.
عسگری در پاسخ به خبرنگاران دیده بان فردا در رابطه با چگونگی تایید و مهر استاندارد بر روی دستگاه های سرمایش و گرمایشی که مدت کارکردشان یک سال است، توضیح می دهد که در بازدید از نمایشگاه تولید‌کنندگان عنوان کردند که تمام این دستگاه ها و تجهیزات، تضمین‌های بلندمدت و حتی بیمه نیز دارند و نیز از آنها درخواست شده است که با بالا بردن کیفیت به سمتی بروند که مشتری مداری را سرلوحه خودشان قرار دهند تا بازاری که دارند را در کنار فشارهای اقتصادی که توسط دولت های غربی اعمال می شود، حفظ کنند. و مسئله مهمی که مدنظر است، بالا بردن کیفیت در این زمینه است که احتیاج به بررسی و فعالیت بیشتر در این زمینه وجود دارد. در رابطه با میزان رضایت خود در بازدید از نمایشگاه، عنوان کردند که باید از تولید داخلی به جهت نبودن ارز خارجی در شرایط تحریم و همچنان ایجاد اشتغال برای جوانان، حمایت شود. تولید داخلی باید به همراه کیفیت بالا برده شود و بالا بردن استفاده از تولید داخلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
سرویس خبر