toziht

هدف ما رضایت مردم

مدیر کل پست استان اصفهان در دیدار استاندار و مدیران پست استان که به مناسبت هفته پست صورت گرفت گفت:اطلاع رسانی خدمات و تبیین برنامه ها در دیدارهای مدیران پست با مسوولین باعث تعامل و همکاری در جهت نیل به اهداف این سازمان می گردد.

وی اظهار کرد:هدف ما حفظ قیمت ها در سطحی قابل استفاده برای همگان و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی جدید در جهت ارتقا کیفیت خدمات است.

رجالی افزود:بر اساس آمار به دست امده میزان رضایت مردم از خدمات اداره پست ۸۰ درصد است و در جایگاه بین المللی در رتبه دوم منطقه قرار داریم.