toziht

هفته ای برای همه

نشست خبری پایان “هفته فرهنگی اصفهان “پیش از ظهر روز شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهراصفهان با اشاره به شعار این رویداد گفت:شعار “شهری که دوستش دارم”،بازتاب  حس تعلق شهروندان در این رویداد شد.این هفته متعلق به همه شهروندان بود و همه در برگزاری هرچه بهترآن تلاش کردند.

فریده روشن ارتباط بین مجموعه مدیریت شهری و جامعه نخبگان را عاملی موثر در ایجاد مشارکت و ارتباط بین گروه های مختلف در هفته فرهنگی اصفهان دانست.