toziht

همه در قبال سلامت جامعه مسوولیم

دکتر کوزه گر قائم مقام مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری امروز خود با جمعی از اصحاب رسانه اصفهان ضمن تبریک روز خبرنگار نقش انان را در بالا بردن فرهنگ مسوولیت پذیری جامعه مهم شمرد و گفت:شما به عنوان یک رسانه در بازتاب خبرهای بهزیستی به ما کمک می کنید و با آگاهی دادن به مردم جهت انجام کار خیر و نیکوکارانه حتی با پرداخت مبلغی اندک و جلب اعتماد آنان ،مسوولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام می دهید.

در حاشیه این نشست که با حضور مدیر کل بهزیستی استان،قائم مقام مشارکت های مردمی،مدیر کل دفتر جلب و جذب مشارکت های مردمی،قائم مقام توانمند سازی،مدیر کل دفتر مسکن و مدیر کل دفتر کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید، از اپلیکیشن پویش نسیم مهربانی رونمایی شد.