toziht

واگذاری زمین جهت احداث ۵۰۰۰ واحد مسکونی

برنامه وزارت راه وشهرسازی در زمینه ساخت مسکن ملی ۴۰۰۰۰۰ واحد مسکونی در سراسر کشور است که سهم استان اصفهان از این میزان ۴۰۰۰۰ واحد مسکونی  است.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، ایمان طاهر معاون بازآفرینی شهری و مسکن این اداره کل در توضیح طرح جدید دولت مبنی بر تولید مسکن ملی در راستای رونق مسکن و سهم استان اصفهان در این زمینه بیان داشت: یکی از راهکارهای موازنه قیمت بین عرضه و تقاضا در جامعه، تولید مسکن در بخش مسکن است که برنامه وزارت راه وشهرسازی در این زمینه احداث ۴۰۰۰۰۰واحد مسکونی در سراسر کشور می باشد که سهم استان اصفهان از این میزان ۴۰۰۰۰ واحد مسکونی است که در سال های ۹۸ و ۹۹ احداث می گردد.

وی افزود: از این تعداد ۳۰۰۰۰ واحد در شهرهای جدید در قالب مشارکت و ۱۰۰۰۰ واحد در سایر شهرهای استان توسط راه وشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال برنامه ریزی برای شروع و اجراست.

طاهر اظهار داشت: بر اساس فراخوانی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن منتشر شده اراضی احداث بیش از ۵۰۰۰ واحد مسکونی آماده واگذاری به انبوه سازان و سرمایه گذاران واجد صلاحیت بخش مسکن می باشد .

وی از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای توان مالی و مدیریتی دعوت کرد تا با مشارکت در این فراخوان و گرفتن اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور و یا از طریق کمیسیون معاملات اداره کل راه وشهرسازی در این طرح بزرگ مشارکت نمایند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان ابراز امیدواری کرد که این اولین مرحله مشارکت خواهد بود و تا پایان سال ۲ مرحله دیگر هم در قالب مشارکت خواهیم داشت که فراخوان آن منتشر خواهد شد.

سرویس خبر