toziht

پنجمی ها آمدند

آیین افتتاحیه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور استاندار،فرماندار،شهردار،منتخبان شورای پنجم ،اعضای شورای چهارم،مسوولان استانی ،مدیران شهری و اصحاب رسانه برگزار شد.

استاندار در این جلسه  تاکید کرد  منتخبان دوره پنجم از سیاست کاری پرهیز کرده و به جای انتقاد از عملکردهای شورای چهارم وظایف و امور مربوط به شورا را پیگیری کنند. در این مراسم به صورت رسمی برای انتخاب شهردار رای گیری و قدرت الله نوروزی به عنوان شهردار اصفهان اتنخاب شد.