toziht

کرونا از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی سبقت گرفت..!

علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای شهر اصفهان، در رابطه با مسئله ویروس کرونا و اقداماتی که انجام شده است، توضیحاتی را به خبرنگار دیده بان فردا ارائه می دهد.

 کارها از لحاظ تخصص تعریف شده است که چه سازمان، چه نهاد و چه ارگانی، متولی آن است و این بحث نیز به لحاظ اینکه یک بیماری است و در حوزه پزشکی اتفاق می افتد، حتما باید دانشگاه علوم پزشکی در این مسئله ورود پیدا کند. البته دانشگاه علوم پزشکی به خاطر محدودیت هایی که دارد، نمی‌تواند تمام منویات موردنظرش را خودش به تنهایی اجرا کند، هم به جهت نفرات و هم به جهت تجهیزات. و نیز باید تامین مالی شود و هم باید تعداد نفرات نیرویی را که برای اقدامات مورد نظر لازم دارد، در اختیار داشته باشد.

قطعاً شهرداری نمی تواند در هر اتفاقی که می‌افتد و بحران هایی که به وجود می آید متولی اصلی را تنها بگذارد ولی شهرداری و مدیریت شهری به هیچ عنوان بنایش بر این نیست که خودش محور اصلی این امر شود چون در زمینه تخصصی این ارگان نیست و این دانشگاه علوم پزشکی است که باید توصیه هایی داشته باشد که چه اقداماتی انجام شود و چه انتظاراتی از شهرداری دارند تا بر مبنای این انتظارات و درخواست ها شهرداری ورود پیدا کند و کمک های خود را اعمال کند. از همین رو شهرداری چند اتفاق را رقم زده است که البته این اتفاقات با احتیاط بوده است. در یک مورد آن شهردار، توصیه هایی را به صورت مکتوب و در قالب نامه به سازمان هایی که در آن اتفاقات عمومی رخ می دهد، ابلاغ کرده است، مانند شرکت مترو و شرکت اتوبوسرانی…

در حاشیه جلسه علنی امروز، نیز، مسئولین مرتبط در شهرداری برای هم اندیشی در شورا دعوت شدند و همه اعضای شورا متفقاً نظر به همکاری دارند ولی کمکی که در ازای مطالبات دانشگاه علوم پزشکی باشد و شهرداری به طور مستقیم ورود پیدا نمی کند.

در جلسه قرار بر این شد که جلسه تخصصی کمیسیون بهداشت و سلامت شورای شهر، تشکیل جلسه بدهند و در آنجا نیز یکسری تصمیمات اتخاذ کنند. آنچه که حاصل گفت‌وگوی شهرداری و کمیسیون بهداشت و سلامت و خدمات شهری بود، این است که آنچه از سمتِ دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می‌شود، شهرداری موظف به انجام آن است و در اموری که مرتبط با مردم است و احتمالاً دانشگاه علوم پزشکی در این مورد کمک هایی را خواستار باشد، به این درخواست ها پاسخ داده می شود و در رابطه با امور دیگری که شهرداری متولی آن نیست هم، حتماً باید طی درخواستی به شهرداری شده و شهرداری در حد اختیارات خودش کمک کند و اگر مازاد بر اختیارات خودش نیز باشد، باید در قالب یک لایحه برای تصویب به شورا ارائه شود و در این زمینه اقدام انجام بگیرد.

در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار دیده بان فردا در رابطه با این که شورای شهربا مردم اصفهان ارتباط دارد و نماینده مردم است، در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی با تاخیر وظایفش را انجام داد یا کاری نکرد چه اقداماتی باید انجام دهند، این چنین توضیح داد:

به هرحال شورای شهر بلندگوی مردم و حلقه واسط بین مردم و مسئولین است. بنابراین حتماً در مصاحبه ها و در خواست های خود، حتماً مطالبات را از متولیان این امر، بیان خواهد کرد و حتماً اگر کسی به عنوان متولی امر، قصور و کوتاهی داشته باشد آن را به اطلاع مردم خواهد رساند و در این شرایط باید تعارفات معمول و مرسوم کنار گذاشته شود. البته باید به گونه‌ای عمل شود که برای درمان یک درد، درد دیگری متوجه جامعه نشود.

در حال حاضر، کشور با ویروسی مواجه است که باید راهکارهای مقابله و یا پیشگیری با این ویروس ارائه شود، اما بیش از حد نباید به این قضیه پرداخته شود، زیرا خودش باعث ایجاد استرس و اضطراب می شود و به تبع اضطراب مردم، بیماری های دیگری نیز ایجاد می شود و همانطور که در حال حاضر مطرح است، مادر همه بیماری ها را، اضطراب و استرس مطرح می کنند.

شهرداری در حال حرکت با یک شیب ملایم است و متولیان این امر در استان با همراهی استاندار اصفهان، در حال انجام دادن وظایفشان هستند و اگر جایی نیز ضرورت پیدا کرد که شهرداری اقدامی انجام دهد، حتماً هم در بحث اطلاع‌ رسانی به مردم و هم در بحث کمک به آن ها، ورود پیدا خواهد کرد. طبق قانون شهرداری متولی بحث های درمانی و بیماری و پیشگیری مباحث بهداشتی نیست اما این را اولویت خود می داند که اگر دانشگاه علوم پزشکی مطالبه‌ای داشت، آن را با اولویت به خاطر سلامت مردم دنبال کنند.

در رابطه با برخی از فعالیت هایی که اتوبوسرانی بدون ابلاغ دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است، نیز بیان کرد که باید مراقب بود که اقدامات خودجوش که انجام می‌شود به ضد اقدام تبدیل نشود و موجب آسیب به مردم نگردد و اقدامات باید با هماهنگی متولی امر انجام شود.

هیچ کدام یک از اعضای شورای شهر علائمی از این بیماری را تاکنون نداشته اند که نیاز به انجام تست در این زمینه باشد.

سرویس خبر