toziht

یکشنبه چهارم: افتتاحیه های پایانه صفه

افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با حضور مسئولین در محل ترمینال صفه برگزار شد.

شهردار اصفهان در خصوص افتتاحیه های اصفهان اظهار کرد: برنامه هریک شنبه یک افتتاح برنامه است که سه هفته آن آغاز شده وتا پایان سال ادامه دارد.

وی در خصوص چهارمین یکشنبه عنوان کرد: این هفته در پایانه صفه افتتاحیه های انبار بزرگ، پمپ بنزین و همچنین این ترمینال نیاز به اتوماسیون داشت که بتواند هر آنچه که می آید ثبت کند همه این ها مواردی است که امروز اتفاق افتاده و رانندگان می توانند بعد از طی یک مسافت طولانی در همین جا سوخت خود را تامین کنند و نیازی نیست که داخل شهر بروند.

نوروزی با اشاره به بخش امانتداری پایانه صفه افزود: در این پایانه، انباری در نظر گرفته شد تا افرادی که باری داشته و می خواهند به شهر دیگری بفرستند این نیاز تامین شود این انبار لازمه این ترمینال بوده است.

وی در ادامه گفت: تا پایان سال نیز پروژه های ملی وپروژه هایی بالغ برهزار میلیارد تومان افتتاح می شود و پروژه های مثل نمایشگاه، جاده فرزانگان و پل آفتاب و بسیاری از این گونه موارد افتتاح خواهند شد.

رئیس شورای شهر اصفهان علیرضا نصر اصفهانی در حاشیه این افتتاحیه ها بیان کرد: این برنامه هایی که در طول سال قرار است در روز های یکشنبه انجام شود ثمره به بار نشستن تلاش ها و زحمات مسئولان در شهرداری اصفهان است و نشان دهنده پویایی و سرزندگی شهر علی رقم مسائل اقتصادی می باشد.

وی در ادامه گفت: از همه افرادی که بصورت شبانه روزی می کوشند تا خدمت بهتری را به شهروندان داشته باشند نهایت تشکر را دارم. در اصفهان ۴ترمینال وجود دارد که یکی ترمینال صفه که امروز در آن حاضر شدیم ، ترمینال زاینده رود، ترمینال کاوه و ترمینال جی که به مردم اصفهان و مهمان ما از سایر شهر ها خدمت می کنند و همچنین شرایطی  را فراهم می کنیم که خدمات ارائه شده در این ترمینال ها کامل عرضه شود.

سرویس خبر