toziht

۰ ۳ میلیارد تومان پروژه در منطقه ۱۰ آماده بهره برداری است

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: حدود ۳۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی، ورزشی و فرهنگی در این منطقه آماده بهره‌برداری است.

 شهردارمنطقه ۱۰ گفت: ایستگاه آتش نشانی شماره ۲۵ «ظفر» در محله اطشاران، مجموعه ورزشی روباز در محل پارک تمدن، خانه کودک استاد همایی در محله هفتون و خیابان هفت تیر حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی آماده بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۸ پروژه در بخش‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی برای این منطقه در نظر گرفته شده که بخش عمده آن در محله‌های کمتر توسعه یافته تعریف شده است، گفت: برای اجرای این پروژه‌ها ۷۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه‌های مشارکتی در منطقه ۱۰ گفت: در این منطقه ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری وجود دارد که مهم‌ترین آن احداث بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضاء به همت جمع زیادی از پزشکان و خیران است.

سرویس خبر