toziht

۱۴دستگاه در کنترل بیماری سالک مسئولیت دارند

سر پرست فرمانداری اصفهان : همه دستگاه‌ها نسبت به حفظ سلامتی مردم موظف هستند.

فریبرز امیری سرپرست فرمانداری اصفهان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان اصفهان  به پیگیری مصوبات مطرح شده در سال ۹۷ پرداخت و با  بیان اینکه  ۷۵ درصد کار در حوزه سلامت با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها است و  همه دستگاه‌ها نسبت به حفظ سلامتی مردم موظف هستند اظهار کرد : امیدواریم بتوانیم سند سلامت را در سطح شهرستان تهیه کنیم تا تکلیف دستگاه‌ها در حوزه سلامت مشخص شود.

به گفته وی شهرداری اصفهان و سایر دستگاه‌ها در حوزه سلامت باید در عرض یکدیگر و با هماهنگی هم حرکت و فعالیت کنند همچنین شهرداری باید در حوزه ساماندهی مشاغل توجه بیشتری داشته باشد و همه باید تلاش کنند تا در سلامت مردم موثر باشند

وی با اشاره به اینکه ۱۴ دستگاه در کنترل بیماری سالک مسئولیت دارند تاکید کرد : همه دستگاه‌ها باید در این حوزه ورود کنند و در جلسه بعدی کارگروه این موضوع  مورد بررسی قرار خواهد گرفت  امیری همچنین افزود ما  به دنبال مطرح کردن و گرفتن بودجه از محل‌های مختلف برای شهرهای بحرانی در حوزه سالک هستیم.