toziht

۲۰۰ هزار تومان جریمه به خاطر سه ثانیه

پایگاه خبری دیدبان فردا با سرهنگ محمدی رئیس پلیس راهوراستان اصفهان پیرامون برسی مشکلات ترافیکی گفتگوی اختصاصی داشته  که نظر شما خوانندگان گرامی را به آن جلب می‌کنیم.

چه برنامه و طرحهای برای استان اصفهان دارید؟

نگاه اصلی ما به سمت سیستم‌های هوشمند است و اگر در کشورهای پیشرفته دنیا پلیس را در سطح خیابان حضور ندارد به این دلیل استکه تمام موارد و تخلفات از طریق سیستم های هوشمند رصد می‌شود  و در حال حاضر نیز در کلانشهرهای مانند اصفهان نیروی انسانی آن طور که باید کارآمدی ندارد و دوربین‌ها هستند که در شرایط خاص آب و هوایی در طول مدت شب وروز تمام تخلفات را بدون هیچ خطایی رصد می‌کنند و تمام دوربین ها در چندین نوبت تست می‌شوند و مراحل مختلف را طی می کنند تا تاییدیه های مورد نظر را دریافت کنند.

آیا فرصت سه ثانیه برای چراغ زرد و رد شدن از چهار راه کم نیست؟

به طور کلی باید گفت چراغ زرد حالت احتیاط را برای خودروهای دارد که در داخل تقاطع هستند و زمان سه ثانیه  بین زرد و قرمز به این دلیل است که داخل چهارراه تخلیه شود و اتومبیل‌های که پشت چهار راه قرار دارند در زمان چراغ زرد حق حرکت ندارند .

چراغ زرد دقیقا در حکم چراغ قرمز است برای خودروهای که هنوز به مدخل تقاطع نرسیده اند( یعنی خودروهایی که هنوز به گذرگاه عابر پیاده نرسیده‌اند ) و چراغ راهنمایی و رانندگی  پیش رویشان زرد شده است موظف هستند که پشت خط گذرگاه عابر پیاده توقف کنند در غیر این صورت جریمه عبور از چراغ قرمز برای این خودروها ثبت خواهد شد. اما خوردوهایی که از گذرگاه عابر پیاده عبور کرده اند و چراغ راهنمایی و رانندگی زرد می‌شود مجاز به عبور هستند و دوربین ثبت تخلف آن‌ها را رصد نمی‌کند

ایا زمان چراغ راهنمایی و رانندگی در تمام چهارراه‌ها یکسان است؟

خیر زمان چراغ‌های سبز و قرمز با توجه به حجم ترافیک تغییر می‌کند و فقط زمان چراغ نارنجی یا زرد در تمام چهاراه‌ها سه ثانیه است