نمایشگاه تخصصی صنعت سیمان

سومین نمایشگاه سیمان،بازار،صادرات،تجهیزات و ماشین آلات و محیط زیست با حضور رییس انجمن سیمان کشور و رییس اتاق بازرگانی اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های…