پیاده‌روی «جاماندگان» اربعین از میدان امام حسین(ع) تا امامزاده سید محمد قهدریجان

پیاده‌روی «جاماندگان» اربعین از میدان امام حسین(ع) تا امامزاده سید محمد قهدریجان

پیاده‌روی «جاماندگان» اربعین حسینی روز شنبه از میدان امام حسین(ع) تا آستان مقدس امامزاده سید محمد قهدریجان  برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل…