یک کمیسیون جدید درشورا

یک کمیسیون جدید درشورا

دیدبان فردا_ اصفهان به اتفاق آرای اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری مصوبات به کمیسیون‌های شورا افزوده شد. انتخابات اعضای کمیسیون‌های…