سوختند تا نسوزیم

سوختند تا نسوزیم

دیدبان فردا_اصفهان همزمان با ۷ مهرماه روز آتش‌نشانی و ایمنی مراسم رژه نیروهای پیاده و سواره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با…