استان اصفهان جهت بهسازی و آسفالت ۱۴ هزار هکتاربافت ناکارآمد، به ۱۰۰ هزار تن قیر نیاز دارد

استان اصفهان جهت بهسازی و آسفالت ۱۴ هزار هکتاربافت ناکارآمد، به ۱۰۰ هزار تن قیر نیاز دارد

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: تخصیص قیر به بافت های ناکارآمد شهرهای استان جوابگوی نیازها نیست و برای بهسازی و آسفالت ۱۴۰۰۰ هکتار بافت…