هدف ما رضایت مردم

مدیر کل پست استان اصفهان در دیدار استاندار و مدیران پست استان که به مناسبت هفته پست صورت گرفت گفت:اطلاع رسانی خدمات و تبیین برنامه…