افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ هزار و ۳۰۷ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن و استان اصفهان

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ هزار و ۳۰۷ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن و استان اصفهان

افتتاح، واگذاری زمین، معرفی واجدین شرایط به پروژه‌ها، شروع عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و افتتاح واحدهای باقیمانده مسکن مهر استان اصفهان بصورت همزمان…