پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار ، لنجان و خمینی‌شهر مورد بررسی قرار گرفت

پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن شهرستان‌های گلپایگان، خوانسار ، لنجان و خمینی‌شهر مورد بررسی قرار گرفت

بمنظور تسریع امور و رفع مشکلات موجود در اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان، جلسه ای از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس  در محل اداره‌کل…